Adaptacja hotelu robotniczego przy ul. 3 Maja w Chorzowie
na budynek mieszkalny
Inwestor
"DOMTER" sp. z o.o.
Warszawa, ul. Zamoyskiego 75a
Projekt:2000
Realizacja:2000-2001
 
Opis ogólny:
Przebudowa i adaptacja na budynek mieszkalny wielorodzinny obiektu dawnego hotelu robotniczego
 
Parametry techniczno-użytkowe:
pow. użytkowa:2 870m2
kubatura:16 400m2
 
Zakres wykonywanych prac projektowych:
Opracowanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) obiektu wraz z elementami uzbrojenia terenu Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy
 
projekt architektury
arch. arch.
Jacek Światak - Ryszard Świętek