Adaptacja budynku byłej kotłowni na dział sprzedaży FAMED
 
Inwestor
Zakład Aparatury Medycznej FAMED w Żywcu
 
Zamawiający
Zakład Aparatury Medycznej FAMED w Żywcu
 
Projekt:2001
Planowana Realizacja:
 
Opis ogólny:
Adaptacja budynku po byłej kotłowni na obiekt działu sprzedaży i obsługi klienta firmy FAMED
 
Parametry techniczno-użytkowe:
pow. użytkowa:200m2
kubatura:850m2
 
Zakres wykonywanych prac projektowych:
opracowanie ofertowej koncepcji architektonicznej adaptacji i przebudowy obiektu
 
projekt architektury
arch. Jacek Światak