INFORMACJE OGÓLNE O PRACOWNI
  • Informacje ogólne: PP-U "ARCHIS" jest autorską pracownią projektową, powstałą w roku 1990, świadczącą usługi z zakresu projektowania architektonicznego i budowlano-instalacyjnego, jak również obsługi realizacji inwestycji. Specjalizuje się w projektowaniu obiektów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów towarzyszących - handlu, usług, szkolnictwa itp. Współpracując z zespołem projektantów branżowych (instalacje i konstrukcje budowlane) gwarantuje wykonanie pełnej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji robót, jak również opracowania wstępne /analizy techniczne, studia programowo-przestrzenne, założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji/, a także prowadzenie pełnej obsługi realizacji inwestycji w ramach powiernictwa inwestorskiego.
  • Forma własności - prywatna, działalność prowadzona w oparciu o wpis do rejestru działalności gospodarczej.
  • Siedziba firmy - Oświęcim, ul. Bema 10b/2 - własny lokal biurowy o pow. 70,0 m2.
  • Wyposażenie - wyposażenie pracowni obejmuje 3 stanowiska komputerowego wspomagania projektowania w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego na bazie aplikacji Architectural Desktop wraz z oprogramowaniem pomocniczym (kosztorysowanie, obliczenia, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne itp.).
  • Zatrudnienie: zmienne, dostosowane do zakresu prac do wykonania. Bieżąca współpraca z projektantami i firmami branżowymi, specjalizującymi się w opracowaniach branżowych (instalacje sanitarne, elektryczne, konstrukcje budowlane) pozwala kompleksowo przygotować pełny zakres dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego.