Komunalny budynek mieszkalny
przy ul. Nideckiego w Oświęcimiu
Inwestor
Zarząd Miasta Oświęcimia
Zamawiający:
Kombinat Budowlany w Oświęcimiu
Projekt:1997-98
Realizacja:1998-2000
Opis ogólny:
Komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny - realizowany w systemie "pod klucz" - jako uzupełnienie zabudowy osiedla mieszkaniowego Błonie w Oświęcimiu. Obiekt zgłoszony przez Zarząd Miasta do ogólnopolskiego konkursu "Piękne Miejsce" - uzyskał wyróżnienie za dobre wkomponowanie budynku w otoczenie urbanistyczne, rozwiązania komunikacyjne zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym oraz technologię przyjazną środowisku
Parametry techniczno-użytkowe:
pow. użytkowa:2 900m2
kubatura:15 170m2
Zakres wykonywanych prac projektowych:
pełna, wielobranżowa dokumentacja projektowa (projekt wstępny i wykonawczy) obiektu wraz z projektem zagospodarowania i uzbrojenia terenu Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją
projekt architektury
arch. Ryszard Świętek