Budynki użyteczności publicznej
Rozbudowa budynku biurowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu
koncepcja programowo-przestrzenna
Projekt:listopad 1999- realizacja:
Rozbudowa sali sportowej przy Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu
koncepcja programowo-przestrzenna
Projekt:listopad 2001- realizacja:
Kościół św. Karola Borromeusza w osiedlu Chabry w Opolu
ofertowa koncepcja programowo-przestrzenna
Projekt:listopad 2000- realizacja:
Adaptacja budynku straży pożarnej w Gliwicach na siedzibę ENERGOTECHNIKA- PROJEKT
koncepcja programowo-przestrzenna
Projekt:wrzesień 2002- realizacja: