Budynki użyteczności publicznej (2)
Adaptacja budynku przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu na Pałac Ślubów
kprojekt architektoniczno-budowlany rewaloryzacji i adaptacji obiektu
Projekt:1994-95- realizacja: 1995-1997
Rewaloryzacja synagogi Chewra Lomdei Mischnajot przy Placu Skarbka w Oświęcimiu
projekt architektoniczno-budowlany rewaloryzacji i adaptacji obiektu
Projekt:1999- realizacja: 1999-2000
Rozbudowa Sanktuarium św. Maksymiliana przy klasztorze oo. Franciszkanów w Harmężach
ofertowa koncepcja programowo-przestrzenna
Projekt:listopad 2000- realizacja: