Instalacja Uzdatniania Wód Zasolonych z Kopalni Soli w Wieliczce
 
Inwestor
Kopalnia Soli Wieliczka
 
Zamawiający
ENERGOTECHIKA-PROJEKT Knurów
 
Projekt:2001
Realizacja:2001
 
Opis ogólny:
Projekt kolorystyki ścian wewnętrznych hali produkcyjnej Zakładu Uzdatniania Wód Zasolonych
 
Parametry techniczno-użytkowe:
pow. użytkowa:1 900m2
kubatura:10 480m2
 
Zakres wykonywanych prac projektowych:
projekt kolorystyki i wizualizacja multimedialna wnętrza projektowanej adaptacji hali przemysłowej z końca XIX w
 
autorzy:
arch.arch.
Jacek Światak - Ryszard Świętek